Therapieën & Coaching

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte Therapie, vaak aangeduid als ” Solution Focused Therapy ” is een vorm van gesprekstherapie die zich richt op wat cliënten willen bereiken in plaats van het analyseren van het probleem. Het is een vorm van gesprekstherapie waarin u vooruit kijkt naar wat u wenst voor in de toekomst. Het verschil tussen de oplossingsgerichte therapie en andere therapiesoorten ligt voornamelijk in de aanpak. Waar andere therapievormen zich hoofdzakelijk richten op het krijgen van inzicht in het probleem richt de oplossingsgerichte therapie zich direct op het oplossen van het probleem. Het kan natuurlijk geen kwaad om meer inzicht te hebben in het probleem. Maar meer inzicht draagt niet of nauwelijks bij tot vermindering van klachten. Wat er in het verleden is gebeurd is niet meer te veranderen daarnaast kunnen oplossingen alleen plaatsvinden in het nu. Veel mensen hebben een toekomstbeeld waarin ze beschrijven hoe ze graag zouden willen dat hun leven eruitziet. Door diverse problemen die in het verleden zijn gebeurt, vervaagt dit positieve toekomstbeeld en wordt de aandacht meer gericht op problemen in plaats van oplossingen.

Oplossingsgerichte therapie is toepasbaar voor iedereen die in een korte tijd resultaat wil behalen, ongeacht de leeftijd. Oplossingsgerichte therapie wordt toegepast bij angststoornissen, depressies, posttraumatische stressstoornissen, dwangstoornissen, relatie en gezinsproblemen, stress en burn-out.


Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is de meest gebruikte therapievorm voor de behandeling van psychische stoornissen. De behandelmethode is gebaseerd op de theorie dat gedachten, gevoelens en gedrag onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Met cognitieve gedragstherapie wordt het gedachtepatroon van cliënten veranderd, zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe, positieve gevoelens en gedragingen. Cognitieve gedragstherapie word net als oplossingsgerichte therapie toegepast bij angststoornissen, depressies, posttraumatische stressstoornissen, dwangstoornissen, relatie, gezinsproblemen, stress en burn-out en andere mentale problemen.